Sogn spel- og dansarlag og Aurland Spelemannslag arrangerer Fylkeskappleik 2018.

Første helga i mars 2018 vert det Fylkeskappleik i Sogndal. Kappleiksstad er Quality Hotel Sogndal, og det er berre å setje av helga til dans, musikk og berre gaman.

Informasjon om program, påmelding, overnatting og andre praktiske ting finn du i menyen til Fylkeskappleiken på deiras nettside: 

www.folkemusikklaget.no/fylkeskappleiken